نقش معلم و برنامه درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_008

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

معلمان یکی از رکن های اصلی نظام آموزشی هستند که بدون خواست آنها هیچ تحول آموزشی به موفقیت واقعی نخواهدرسید. حرفه معلمی یک خدمت معنوی است که با رشد یک فرهنگ انسانی قرین گشته و در مسیر بیداری آگاهی انسانها گامبرمی دارد. با توجه به اثر تعیین کننده ی آموزش و پرورش بر اعتلای فرهنگ، نقش آن در توسعه ی فرهنگ و ایجاد جامعه یتوسعه یافته، روشن است. رشد و تعالی فرهنگ اسلامی یکی از مهمترین مسائل آموزشی و تربیتی می باشد. دستیابی به اینهدف بزرگ در نهاد آموزش و پرورش، نیازمند نقش های است که در ادبیات علوم تربیتی، به آن برنامه درسی می گویند. اینطرح و نقشه، زمانی می تواند آن نهاد را به اهداف مطلوب خود برساند که بر مبانی، اصول و شیوه های دینی و ارزشی فرهنگحاکم بر آن کشور استوار باشد. هدف این مقاله ی مروری که به کمک مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبطتدوین شده است، تبیین نقش معلم و برنامه درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی بوده و در آن دو نقش معلم و برنامه درسیمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اصلی پژوهش نشان داد فرایند تعلیم و تربیت و محتوای برنامه های درسی بر اساستقویت فرهنگ اسلامی، موجب برقراری رابطه انسانی معلمان با دانش آموزان و حفظ و تامین عزت نفس و احساس خودارزشمندی آنان میشود. این امر استمرار فرهنگ اسلامی را در وجود دانش آموزان درونی میسازد و رفتارهای آنها مطابق باهنجارهای جامعه بروز و ظهور می یابد.

Keywords:

آموزش و پرورش , معلم , برنامه درسی , رشد و تعالی فرهنگ اسلامی

Authors

سعید بهادری

گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

سیف اله فضل الهی قمشی

گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران/استادیار و دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی