روند فراوانی و هزینه انواع اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری های قلبی عروقی در اصفهان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-6_004

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

مقدمه: امروزه بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی- عروقی، علت اصلی مرگ زودهنگام در سراسر جهان به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و هزینه انواع اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری های قلبی- عروقی در بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان طی سال های ۹۶ - ۱۳۹۰ انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با استفاده از اطلاعات سازمان بیمه سلامت استان اصفهان انجام گردید. پس از تعیین لیست اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری های قلبی- عروقی، اطلاعات فراوانی و هزینه این اقدامات به صورت فایل Excel استخراج شد.یافته ها: فراوانی و هزینه کل اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری های قلبی- عروقی در بازه زمانی ۷ ساله با روندی افزایشی به ترتیب ۷۵۱۴۲۱ اقدام و ۲۵۱۶۷۰۱۳۶۹۳۶ ریال بود. سرانه تعداد کل اقدامات نیز از حدود ۱۹ اقدام به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان، به حدود ۱۱۵ اقدام به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از این بیمه شدگان افزایش داشته است. همچنین، هزینه سرانه این اقدامات از ۲۴ / ۱۷۳۳۸۱۵ ریال به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان به ۱۰ / ۴۶۱۳۰۲۳۵ ریال به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از این بیمه شدگان رسیده است.نتیجه گیری: با توجه به این که فراوانی و هزینه های اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری های قلبی- عروقی در بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان طی سال های ۹۶ - ۱۳۹۰ به ترتیب ۸ / ۶ و ۵ / ۲۹ برابر شده است، اصلاح نظام پرداخت و پیشگیری و کنترل موثر بیماری های قلبی عروقی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

Keywords:

بیماری های قلبی عروقی , هزینه , فراوانی , ایران (اصفهان)

Authors

معصومه قاسمی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

رضا رضایتمند

استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فرزانه محمدی

استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران