مدیریت منابع آب شاه کلید حل معما

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWI-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

بیش از نود سال از احداث نخستین شبکه روزآمد توزیع آب و حدود ۵۷ سال از احداثاولین سد مدرن در ایران م یگذرد. در طی این زمان فناوری مهندسی آب پیشرفت هایزیادی را در دنیا و بالتبع در ایران تجربه کرده است.با توجه به پیشرفت های علم یدردانشگاه های کشور، بدون در نظر گرفتن محدودی تهای تکنولوژیک ناشی از خریدتجهیزات مهندسی، علم احداث سازه های آبی پیشرفت های بسیاری داشته است و درحال حاضر برقراری ارتباط های جهانی ورود این علم را به کشور نسبتا سهل و به روزکرده است. اما مشکل و معضل منابع آب در کشور هنوز راه زیادی برای حل شدن دارد.هنوز بدنه های آبی متعددی در کشور در شرایط بحران به سر می برند. کیفیت و کمیتمنابع آب هر دو درخطرند و مهمتر اینکه محیط بلا فصل این بدنه ها (چه محیط هایبدون مصرف آب و در قالب «آب» می توان آنها را وارد کرد تعداد سدهایی که با موفقیتطراحی و اجرا شده اند، اما فراموشی یک نکته کوچک مدیریتی کل پروژه و اهدافآن را تحت تاثیر قرار داده است، کم نیستند. طرح های متعددی در ایران موجودند کهعلی رغم طراحی و اجرای مناسب به دلیل بهره برداری نامناسب به تدریج از حیز انتفاعساقط شده اند و عملا هزینه های مصروف را تلف کرده اند. حتی در برخی اوقات در یکحوضه آبخیز، اثرطر حهای بسیار بزرگ بر یکدیگر دیده نشده و در نهایت آنچه که بایدبه عنوان یک طرح انتفاعی دارای سوددهی مناسب باشد، عملا به یک معضل اقتصادیبدل می شود و بالاخره آب زیرزمینی به جرات بحرانی ترین بخش کشور است که ایکاش پیش و بیش از دریاچه ارومیه به آن رسیدگی می کردیم.

Keywords:

Authors

مهدی میرزایی

مدیرگروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی