مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیک ثبت احوال

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OURMAZD-12-53_013

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق ازضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوری های نوین اهمیتت ویژه ای یافتهاست. با توجه به تحولات اخیر در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پدیداریروش های نوین مدیریت امور حاکمیت مبتنی بر دولت الکترونیک، موضوع حمایت از اطلاعاتخصوصی به مهمترین مباحث حقوقی جوامع امروز در زمینه حریم خصوصی تبدیل شده است.آنچه باعث احیای مجدد مباحث حقوقی حریم خصوصی شد، همین تحولات فناورانه و لزومحمایت از اطلاعات خصوصی شهروندان بود. این زمینه از حق بر حریم خصوصی در حقوق ایراننیز مورد توجه است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت ازاین حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران دراین رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سببایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی از زمان به وجود آمدن تا بهامروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

Authors

ابراهیم هویدا

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان