شناسایی و اولویت بندی عوامل بسط دهنده مبادلات بین المللی صنایع مبتنی بر تکنولوژی نانو بر مبنای تکنیک AHP

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-5-1_008

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

آمارها نشان می دهد که صادرات محصولات با فناوری بالا تاثیرات انکارناپذیری بر رشد اقتصادی در کشورها داشته است. بدون شک در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد به شدت به موضوع صادرات نفت وابسته است، برای رشد اقتصادی در دراز مدت باید به موضوع تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا بیشتر پرداخته شود. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل بسط دهنده مبادلات بین المللی صنایع مبتنی بر تکنولوژی نانو بوده است. در این راستا با بررسی مقالات و تحقیقات پیشین و با استفاده از تحلیل تم اقدام به شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مربوطه شد به طوری که با بررسی های انجام گرفته معیارها در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و مشتریان شناسایی شدند، بدین جهت اقدام به تبیین ماتریس مقایسات زوجی و توزیع پرسشنامه متناسب با آن در بین نمونه آماری شامل ۲۵ نفر از کلیه کارشناسان ارشد مجتمع نانو تکنولوژی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده شد. هم چنین روایی سازه ای به منظور تایید مدل و از روایی محتوایی به منظور تایید پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. به منظور بررسی وزن و اولویت متغیرها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای تکنیک AHP استفاده شد. یافته ها حاکی از از اولویت کنترل و کاهش هزینه ها، استراتژی بازرگانی شرکت و موسسات و مقررات صادرات و واردات در بخش اقتصادی، در بخش مشتریان نشان از اولویت نیازها، سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نگرش مصرف کنندگان و الگوهای مصرف و در بخش فرهنگی پاسخگویی به تقاضای مشتریان، تبلیغات، آگاهی مشتریان نسبت به تکنولوژی های به روز و افزایش تعداد مشتریان به ترتیب مهمترین معیارها شناسایی شدند، همچنین در رتبه بندی عوامل نیز به ترتیب مشتریان با ۰/۶۲، فرهنگی با ۰/۲۶ و اقتصادی با ۰/۱۳ قرار گرفتند.

Authors

علی بذرافشان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

مهرداد توفیقی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران