ارزیابی و انتخاب مناسب ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولیدی و صنعتی با استفاده ازمتدولوژی ترکیبی TOPSIS-AHP فازی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

در اکثر کارخانجات سیستم های نگهداری و تعمیرات به بهبود و بهینه سازی اساسی نیاز دارند. بیشتر سیستم های نگهداری و تعمیرات بر اساس اصول مدیریت نگهداری وتعمیرات طراحی و اجرا نشده اند و مبتنی بر نیاز وقت و ضرورت های سازمان کم کم و بتدریج تشکیل شده اند و همین موضوع باعث شده است که از خیلی از نکات بارز و کلیدی سیستم های مدیریت نگهداری وتعمیرات غافل شوند. لذا برای اولین گام بهبود و بهینه سازی متاسفانه به نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات پناه می برند و زمان و وقت زیادی را از انرژی سازمان صرف آن می شود و با گذشت زمان و تغییرات مدیران و نیروی انسانی سیستم نافرجام باقی می ماند. در این پژوهش تلاش شده به ارزیابی و انتخاب مناسب ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولیدی و صنعتی با استفاده ازمتدولوژی ترکیبی TOPSIS-AHP فازی پرداخته شود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را می توان به دو گروه کلی شامل: گروه اول در برگیرنده اساتید و خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و گروه دوم در برگیرنده کارشناسان و مدیران شاغل در صنایع تولیدی تهران، دسته بندی نمود. در واقع روش نمونه گیری در این پژوهش ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی است. با توجه به ماهیت روش نمونه گیری، در نهایت حجم نمونه این مقاله برابر با ۵۰ نفر از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری بوده است. با استفاده از محاسبات تاپسیس فازی به وسیله نرم افزار متلب، پس از رتبه بندی فازی گزینه ها، مشخص گردید که "استراتژی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع" دارای بالاترین رتبه "با وزن ۰/۳۰۹۱، "استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه" با وزن ۰/۲۶۲۸، "استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه" با وزن ۰/۲۵۵۴، "استراتژی نگهداری و تعمیرات موثر" با وزن ۰/۱۷۲۷ و نیز "استراتژی نگهداری و تعمیرات واکنشی" با وزن ۰/۱۶۲۱ تعیین شده است.

Keywords:

استراتژی نگهداری و تعمیرات , ماشین آلات تولیدی و صنعتی , تحلیل سلسله مراتبی (AHP) , روش تاپسیس (TOPSIS) , منطق فازی

Authors

یاسر ساعی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مربی، گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران