تاثیر مدیریت خرید و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: گروه خودروسازی شرکت سایپا)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-7-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

بخش قابل توجهی از متون اقتصادی توسعه صنعتی شدن را بحث کردند. دلیل عمده چنین مباحثی قابلیت بالای بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده است. عملکرد شرکت ها معرف خصوصیات سازمانی هر شرکت در بازار می باشد که با شناسایی آن می توان رقابت در بازار را مشخص کرد و مدیریت خرید در میان تولیدکنندگان نقض بسیار اساسی دارد. هدف این تحقیق تاثیر مدیریت خرید و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: گروه خودروسازی شرکت سایپا). جامعه آماری تحقیق را مدیران شرکت سایپا تشکیل می دهند. پرسشنامه تحقیق را ۱۲۷ مدیر در شرکت سایپا تکمیل کردند. داده ها از طریق نرم افزار PLs مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت های خرید می تواند به واسطه مدیریت ریسک و یا به طور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.

Authors

سیدعباس بیدگلی

استادیار گروه مدیریت، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران

فرزاد آسایش

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، تهران، ایران

سیدعلی کیایی جمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران