شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در صنعت کاشی به روش دلفی فازی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی استان یزد)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SIEPM-7-2_004

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

بیشتر تجارت ها تفکر ناب بودن را برای بهبود کارایی فرایند تجاری شان دنبال کرده اند. ناب بودن به معنای یک جریان ارزش به منظور حذف همه ضایعات، زمان صرف شده و اطمینان از یک سطح مطرح است. تفکر ناب نگاهی هوشمندانه به ارزش و جریان آن با حداقل تغییر در بنیان های سازمانی با کمترین هزینه است. تولید ناب یک روش تولیدی است که به اراده محصول با کیفیت و متناسب با خواسته مشتری ضمن حذف هرگونه فرایندی که برای مشتری ارزش آفرین نیست، می پردازد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ازجمله تعهد مدیریت، توانمندسازی کارکنان، مشارکت کارکنان، کارگروهی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری بر پیاده سازی تولید ناب در صنایع کاشی با استفاده از روش دلفی فازی و تاپسیس فازی می باشد. ابتدا شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب انجام می گردد سپس با استفاده از روش دلفی فازی از طریق نظرسنجی خبرگان غربال می شود و در ادامه با استفاده از تاپسیس فازی عوامل رتبه بندی می گردند. در نهایت به ترتیب سازمان دهی و رهبری، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، تکنولوژی اطلاعات رتبه بندی شدند.

Keywords:

تولید ناب , تاپسیس فازی , دلفی فازی , پیاده سازی اصول تولید ناب

Authors

حسن دهقان دهنوی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مجید قاضی

دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سیدجواد حسینی کافی آباد

دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

ابوذر حیدریانی زاده

دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران