استفاده از ضایعات صنعتی و کشاورزی در ساخت بتن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_169

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

بخش ساخت و ساز تاثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد و به طور قابل توجهی کاهش مصرف انرژی برای اینبخش به کاهش منابع و انتشار گازهای گخانه ایی و دی اکسید کربن کمک می کند . معمولا استفاده از موادجایگزین برای تامین سیمان و سنگدانه به جای مواد طبیعی باعث کاهش اثرات زیست محیطی و همینطور ارتقایپایدار ی می شود. در سراسر جهان، مقادیر زیاد ی از مواد زائد تولید می شوند. بیشتر این مواد زائد خطرناک، خورنده،قابل اشتعال و شیمیایی ، آتش زا و عفونی هستند که در محل های دفن زباله انباشته می شوند و سلامت انسان را بهخطر میاندازند. می توان از ضایعات کشاورزی و ضایعات صنعتی بعنوان جایگزینی جزئی برای ملات و سیمان در بتناستفاده کرد . در این مقاله استفاده از جایگزین های سیمان در بتن و بررسی میز ان مقاومت کششی فشاری وجذب آب مورد بحث قرار گرفت و بر این اساس نتیجه گیر ی شد که استفاده از از بقایا ی صنعتی و کشاورزی و بهکارگیر ی روشهای درمانی مناسب برای این بقایا باعث بهبود خواص بتن می شود.

Keywords:

ساخت و ساز پایدار , بتن , مواد زائد

Authors

فاطمه ثنایی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی عمران-محیط زیست دانشگاه ملی ملایر