تولید اتانول زیستی از پسماندهای کشاورزی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_207

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

جهت حفظ منابع فسیلی به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی، بشر نیازمند یافتن منابع تجدیدپذیری برای این مواد است. ازجمله گزینه های پیش رو زیست توده است که قابلیت تبدیل به زیست سوخت ها را دارد. از جمله مهمترین زیست سوخت هایتولید شده اتانول است که به عنوان بهترین جایگزین برای بنزین شناخته شده است. تبدیل زیست توده به زیست سوخت طییکی از فرآیندهای زیست پالایی به نام تبدیل زیستی انجام می شود که در آن ابتدا محتوای کربوهیدراتی زیست توده به قندهایساده تبدیل شده، سپس قندها به اتانول تخمیر شوند. یکی از ابعاد مهم تحقیقات در زمینه تولید زیست سوخت ها به خصوصاتانول، معطوف به توسعه روشهای تخمیری است تا بازده نهایی تولید را افزا یش دهند که از مهمترین این تحقیقات می توان بهروش تخمیر دوفازی اشاره کرد. یکی از گزینه های مناسب تولید سوخت از زیست توده است و امروزه استفاده از موادلیگنوسلولزی اعم از چوب تولید شده توسط درختان و پسماندهای لیگنوسلولزی کشاورزی به عنوان نسل سوم انرژی زیستتوده توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اخیرا در کشورهای پیشرفته و صنعتی پالایشگاه زیستی به عنوان بخشی از فرایندتولید خمیر کاغذ محسوب می شود.

Authors

لیلا سیدموسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع سلولزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محمد احمدی

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرید حقیقت شعار

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی