بررسی اثر پارامترهای اصلاح کننده در تصفیه پساب نفتی با فرآیند میکروفیلتراسیون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_277

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

پساب های صنعتی منبع قابل توجه آلودگی محیط زیست هستند. در ای ن راستا، طی سال های اخیر تلاش هایمتعددی برای معرفی فناوری های مختلف تصفیه فاضلاب، مانند فیلتراسیون معمولی، انعقاد لخته سازی و سیستم هایتصفیه بیولوژیکی در میان سایر موارد صورت گرفته است. یک ی از فنآوری های تصفیه فاضلاب که در این دورهپیشرفت چشمگیری داشته است، فناوری غشایی می باشداین فرآیند به چهار دسته ی میکروفیلتراسیون (MF)،اولترافیلتراسیون (UF)، نانو فیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) تقسیم بندی می شود. میکروفیلتراسیون یک فرآیند فیلتر ذرات مربوط به اندازه منافذ غشا حدود ۰.۱ میکرومتر یا بزرگتر است. در دهه های اخیر، غشاهای MFسرامیکی و پلیمری به طور گسترده در مقیاس های صنعتی واحدهای تصفیه مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزهغشاهای مبتنی بر پلیمر یا سرامیک اصلاح شده و سنتز شده بیشتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته اند. تولیدآب با کیفیت بالا با به حداقل رساندن آلاینده های آن با معرفی فرآیندهای هیبریدی شامل فناوری های ترکیبیMF, UF, NF انعقاد حاصل شده است. همچنین، محققان مختلف ماژول غشای MF را با قرار دادن قطعات اضافی مانند محرک های آشفتگی یا نیروهای اضافی مانند تابش الکتریکی، اولتراسونیک و UV اصلاح کرده اند. همه این روشهای تقویت، نفوذ غشا و راندمان حذف نفت را در مقیاس های کارخانه آزمایشی افز ایش داده اند. این پیشرفتفزاینده در توسعه غشاهای با کارایی بالا و فرآیندهای MF اصلاح شده با کارایی بالا می تواند یک روش اقتصادی امکانپذیر برای تصفه OW مقیاس های صنعتی ارائه دهد.

Authors

عباس نظم خواه

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند