معیارهای دوام روسازی بتنی با نگرش ویژه بر ذوب و یخ بندان بتن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF17_038

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

بتن یکی از مصالحی است که بطور گسترده در توسعه شهرها به کار می رود. این ماده از اجزای ساده و در دسترس تشکیلشده است، به نحوی که اگر این مواد بطور مناسب مخلوط و عمل آوری شوند، برای قرن ها دوام مناسبی خواهد داشت. تاکنونتعاریف زیادی از بتن و همچنین معیارهای طراحی آن ارائه شده است. این تعاریف نقاط مشترک زیادی دارند و همه آن ها،بتن را در اصلی ترین فرم خود مخلوطی از سه ماده اصلی تعریف کرده اند. این سه ماده اصلی عبارتند از مواد چسبنده یاسیمانی که اغلب سیمان مورد استفاده قرار می گیرد، آب که مواد سیمانی با آن واکنش دهند و خاصیت چسبنده پیدا کنند وو مواد پر کننده که حجم قابل توجهی از بتن را تشکیل می دهند و و اغلب سنگدانه هستند. از مصارف عمده و مهم بتن،استفاده از آن در روسازی های بتنی است. روسازی های بتنی با طول عمر بالا کمتر نیاز به ترمیم و بازسازی دارند و به ایمنیبزرگراه و کاهش ترافیک کمک می کند.در کشور ما، با توجه به افزایش قابل توجه قیمت قیر در سالهای اخیر و در نتیجه یافزایش قیمت روسازی های آسفالتی و در راستای کاهش استفاده مسایل زیست محیطی، استفاده از روسازی های بتنی بایدمورد توجه قرار گرفته و بستری مناسب برای رقابت روسازی های بتنی و آسفالتی فراهم گردد. در این مقاله به مساله دوامروسازی های بتنی و بطور اخص دوام در برابر ذوب و یخ بندان پرداخته خواهد شد

Authors

محمدعلی رضایی

کارشناسی ارشد عمران-سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد