ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن غلتکی سخت شده بعنوان مصالح راهسازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF17_043

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

روسازی بتن غلتکی در واقع نوعی روسازی بتنی است. مزیت اصلی روسازی بتن غلتکی نسبت به روسازی بتن متعارف، سرعتساخت بیشتر و هزینه ساخت کمتر آن است که معمولا حدود % ۳۰ صرفه جویی اقتصادی در بردار د. روسازی بتن غلتکی بهعنوان روسازی تحت بارهای سنگین مناسب بوده و در این گونه کاربردها عملکرد آن به خوبی روسازی بتنی معمولی است . درعین حال ب اید توجه کرد که دستیابی به صافی سطح جهت سرعت های بالا با روسازی بتن غلتکی دشوار بوده و لذا کاربرداین نوع روسازی ها برای سرعت های پائین مناسب است . با بهبود رو ش ها و تجهیزات اجرا، امکان ساخت روسازی بتن غلتکی بارواداری های قابل دستیابی با بتن معمولی فراهم و توسعه کاربرد این نوع روسازی در جاده های با سرعت بالا نیز مطرح شدهاست. دانه بندی سنگدانه ها و نیز مقدار ریزدانه ها در این بتن به گونه ای است که با روش های تراکم سازی به غلتک و دیگرروش های مشابه سازگاری دارد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد بتن غلتکی، اسلامپ خیلی پایین (حدود صفر) آن در حالتتازه است. در این مقاله سعی بر این شده که ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن غلتکی بعنوان مصالحی جهت ساخت درروسازی مورد کنکاش قرار گیرد و به معرفی جزییات آن پرداخته خواهد شد.

Authors

محمدعلی رضایی

کارشناسی ارشد عمران-سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد