بهره برداری بهینه ریزشبکه هوشمند در حالت جزیرهای با وجود عدم قطعیت سلول خورشیدی و توربینبادی با لحاظ تابع چندگانه کاهش نشر گازهای آلاینده و هزینه تولید اقتصادی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_010

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

مدیریت بهینه انرژی یکی از ارکان های اصلی مهندسی واقتصادنوین می باشد. به دلیل کمبود منابع تجدیدناپذیر امروزهمدیریت بهینه انرژی یکی از مهم ترین وبروزترین مباحث علمی و قابل توجه محققان می باشد و همواره باید ساماندهی تنظیمشده ای برای تولید ومصرف انرژی در شبکه وجود داشته باشد.دراین مقاله، با استفاده از الگوریتم جدید ارائه شده مدیریت بهینه انرژی در یک شبکه خاص معرفی شده انجام شده است. در این شبکه با استفاده از توابع چندگانه MO علاوه برمینیمم کردن هزینه تولید ژنراتورها به مینیمم کردن آلایندگی ها نیز پرداخته شده است. از روش محدودیت ϵ برای توابع هدف چندگانه استفاده شده است. در سناریوهای مختلفی که ارائه شده تاثیر استفاده از توابع چندگانه مشهود است. در این شبکه مساله عدم قطعیت برای منابع انرژی تجدیدپذیر RES سلول خورشیدی PV و توربین بادی WT اتخاذ شده است.همچنین شبکه دارای منابع تولیدپراکنده DG، منابع ذخیره انرژی ESS ، میکروتوربین MT و بار متغیر با زمان می باشد. از روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای تعیین جواب بهینه از میان مجموعه جواب پرتو استفاده می شود ودرآخر نتایج خروجی در سناریوهای مختلف با هم مقایسه می شوند و اثبات می شود که روش مدل بهینه جدید ارائه شدهعملکرد مناسبی را در شبکه ایجاد می کند.

Keywords:

مدیریت بهینه انرژی , تابع هدف چندگانه , روش محدودیت ϵ عدم قطعیت , منابع تولیدپراکنده DG , منابع ذخیره انرژی ESS , منابع انرژی تجدید پذیر RES , تصمیم گیری چندمعیاره , مجموعه جواب پرتو

Authors

محمد قادری

دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی – تهران – ایران

علیرضا رضازاده ولوجردی

دانشیار- دانشکده مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران