کنترل و بهره برداری از ریز شبکه DC با منابع متغیر و ذخایر انرژی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_036

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه های DC مبتنی بر منابع تولید پراکنده، فرضیاتی مانند بزرگ بودن ظرفیتژنراتورها و ذخایر انرژی، جهت تامین دیماند شبکه در حالت پرباری، منظور می شود. بنابراین در زمان های کلیدزنی و جزیرهای شدن شبکه، بهره برداری یکنواختی حاصل می شود. اما در یک شبکه DC با منابع انرژی تجدید پذیر غیر قطعی اولیه وبارهای متغیر، این امر قابل تضمین نیست و نیاز به هماهنگی بیشتر بین منابع و بارها در هر شرایطی می باشد. هدف اینتحقیق بهره برداری توسعه یافته و بررسی حالت های کنترل یک شبکه DC مشتمل بر توربین بادی، سیستم ذخیره سازانرژی (باتری) و شبکه AC با وساطت کانورتورها می باشد. راهکار ارائه شده جهت هماهنگی بیشتر منابع، بارها و ذخایرانرژی، توسعه دادن مقادیر ولتاژ DC شبکه می باشد. در این مطالعه حالت های اصلی بهره برداری و کنترل شبکه مفروضضمن شرایط متفاوت بررسی می شود و همچنین اثر کنترلر زاویه گام توربین بادی در باد شدید، نیز شرح داده خواهد شد.در اینجا حالت های مختلفی از بهره برداری شامل حالت نرمال (اتصال همه اجزا از جمله شبکه ) AC ، حالت رخداد خطا(عدم توانایی فراهم سازی توان تعویضی)، و حالت جزیره ای (قطع ارتباط با شبکه AC و تعیین استراتژی هماهنگ بینتولید و بار مانند حذف بار) بررسی می شوند.

Authors

صمد صلح جوئی هارمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم/ هنرآموز الکتروتکنیک ، استان سیستان و بلوچستان ، اداره آموزش و پرورش چابهار ، منطقه پلان

فرشید رضائی

کارشناسی مهندسی برق قدرت دانشگاه زابل