مروری بر راهکارهای بهبود مصرف انرژی و افزایش بهره وری ساختمانها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCIVILI06_024

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

Abstract:

کاهش مصرف انرژی یکی از بهترین شیوه های کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد. به منظور بهینه سازی و افزایش کارایی ساختمان، راهکارهای متفاوتی وجود دارد. در این مطالعه راهکارهای متداول بهینه سازی مصرف انرژی و ترکیب چند راهکار جهت افزایش بهره وری ساختمان، معرفی شده است. روش پژوهش از نوع مطالعاتی، گردآوری اطلاعات و داده ها بر پایه عوامل متعدد در زمینه کاهش مصرف انرژی است. عوامل مورد بررسی در مطالعه حاضر، نور روز و میزان دریافت انرژی نور ، نسبت جداره های شفاف و مات در پوسته های خارجی، جهت گیری، گروه بندی ساختمانها، نسبت میزان توده و فضا، تاثیر پذیری از بافت منطقه، مصالح و نقش فضای سبز بام سبز، دیوار سبز، تراس و محوطه)، است. نتایج مطالعه نشان داد که، سهم هر کدام از عوامل به صورت تفکیک شده بر بهبود میزان انرژی تاثیر گذار است. بر این اساس، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سطوح مختلف می تواند باعث بهبود بهره وری ساختمان، افزایش آسایش ساکنان و کاهش مصرف انرژی ساختمان شود. در صورتیکه تعداد دو یا چند راهکار با یکدیگر ترکیب گردند تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف انرژی دارند.

Authors

پریا ایلدرآبادی

مدرس مدعو گروه مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد.

زینب قریشی نژاد

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری، موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد.