بررسی کیفیت آب شرب در حوضه سفیدرود

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE06_016

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

مطالعه تغییرات کیفیت آب رودخانه ها در بلند مدت، می تواند در ارزیابی شاخص های توسعه پایدار برای یک منطقه و سنجش کارآمدی تصمیمات مدیریتی حفاظت کیفی از رودخانه ها، مورد استفاده قرار گیرد. در مقاله حاضر تغییرات مکانی و زمانی کیفیت شرب سفیدرود طی سال های ۴۷ تا ۹۷ با تحلیل داده های کیفیت آب ماهانه در ایستگاه های رودبار، چله بر، شهر بیجار، پاشاکی و آستانه بررسی شد. به منظور تعیین کیفیت شرب آب از شاخص معرفی شده توسط سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روند سری های زمانی شاخص، با به کارگیری آزمون من- کندال مطالعه و مشخص شد مقدار WQI در ایستگاه رودبار روند صعودی معنادار با سطح اطمینان ۹۵ درصد و شیب ۰.۶۲ داشته و روند کاهشی کیفیت آب در این ایستگاه سبب قرارگیری کیفیت آب در محدوده ضعیف در بعد از سال ۱۳۷۷ شده است. بررسی تغییرات مکانی شاخص نشان داد که کیفیت آب در ایستگاه رودبار متاثر از آلودگی سد سفیدرود، ضعیف است. همچنین کیفیت آب رودخانه به تدریج از بالادست به پایین دست افزایش یافته تا آنجا که کیفیت آب از رتبه ضعیف در ایستگاه رودبار، به طبقه خوب در ایستگاه آستانه ارتقا می یابد.

Authors

محمدصادق عنبرسوز

دانشجو کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران

کیومرث ابراهیمی

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران،

ابراهیم امیری تکلدانی

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران