فلوتاسیون اولیژیست به روش معکوس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC04_032

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

با توجه به کاهش ذخایر پرعیار مواد معدنی و توجه به ذخایر کم عیار، اهمیت علم فلوتاسیون بیش از پیش شده است. فلوتاسیون فرآیندی است که در آن قابلیت پرعیار کردن مواد معدنی کم عیار و کانسنگهایی که توزیع انواع کانیها در آن بسیار ریز ۱۰) تا ۱۵۰۰ میکرون) میباشد را دارد. علاوه بر این تقریبا برای تمامی کانی ها و سنگهای معدنی کاربرد دارد. پرعیار سازی با روش فلوتاسیون یکی از روشهای پرعیارسازی اکسیدآهن است که در این پروژه برای پرعیار کردن سنگآهن، از فلوتاسیون معکوس استفاده شده است. در روش معکوس هدف شناورسازی سیلیس است. اکسیدهای آهن در این شرایط شناور نشده، پس از ته نشینی جدا میشوند. پس از خردایش، سرند کردن سنگ آهن به صورت تر انجام شد. پس از نرمه گیری تستهایی در pH های مختلف و با غلظتهای مختلف کلکتور و در حضور یا عدم حضور بازداشت کننده انجام شد. طبق نتایج، از نظر وزن مخصوص و عیار بهترین نتیجه در pH = ۶ و با استفاده از ۳۰۰ گرم بر تن aramac-c به عنوان کلکتور و ۵۰۰ گرم بر تن نشاسته به عنوان بازداشت کننده بود. همچنین این شرایط، با در نظر گرفتن عیار و بازیابی، نزدیکترین چگالی را به مقدار واقعی داشت.

Authors

کیان مهر محمدلو

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی - دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی سهند تبریز

فاطمه مصطفوی

کارشناس اکتشاف معدن - دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه زنجان