طراحی و شبیه سازی فیلتر میانگذر پلاسمونیک بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AISC01_034

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

یک فیلتر میانگذر پلاسمونیک بر مبنای موجبرهای پلاسمونیک فلز-عایق-فلز با یک رزوناتور حلقوی و یک رزوناتور مستطیلی ارائه شده است. حالت های انتشارپلاسمون پلاریتون های سطحی(SPP) در این فیلتر بررسی می شود. روش دامنه زمانی تفاضل محدود(FDTD) برای بررسی و تحلیل ویژگی های انتقال فیلتر پیشنهادی استفاده می شود. فیلتر پلاسمونیک پیشنهادی اندازه فشرده ای دارد که کاربرد بالقوه ای برای اپتیک مجتمع دارد. طول موج رزونانس و حداکثر مقدار عبور می تواند توسط تغییر در ابعاد رزوناتورها کنترل شود. با استفاده از تغییر در ابعاد رینگ رزوناتورها و رزوناتور مستطیلی، مقدار عبور ۹۶ درصد به دست می آید.

Authors

نسترن کرانی

دانشجوی دکتری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

محمد دانایی

دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان