برنامه ریزی بهینه ریزشبکه های شبکه شده با در نظر گرفتن تاثیر همزمان شاخص خودبسندگی ریزشبکه ها، برنامه های پاسخگویی بار و رزرو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AISC01_035

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

ریزشبکه های شبکه شده امکان تبادل توان را بین خود و شبکه توزیع دارند. این ساختار، می تواند هم برای شبکه و هم برای مصرف کنندگان انرژی سودمند باشند. این امر، مستلزم یک سیستم مدیریت انرژی بهینه است. در این مقاله، تابع هدف شامل هزینه بهره برداری و انتشار آلودگی است و به منظور مقابله با چالش عدم قطعیت واحدهای تولید پراکنده و تقاضا، مفاهیم برنامه-های پاسخگویی بار تشویق محور، رزرو و سیستم های ذخیره ساز انرژی به مسئله مورد نظر اضافه شده است و با معرفی یک سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی، مسئله توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات حل شده است. از طرفی، شاخص خودبسندگی به منظور استقلال توانی ریزشبکه ها از شبکه توزیع بالادست تعریف شده است و تاثیر برنامه ریزی ریزشبکه های شبکه شده با وجود این شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB اعتبارسنجی شده است

Keywords:

ریزشبکه های شبکه شده , برنامه ریزی بهینه , برنامه های پاسخگویی بار , شاخص خودبسندگی , الگوریتم ازدحام ذرات

Authors

میثم مرادی

دانشجوی دکتری- رشته مهندسی برق قدرت

اصغر اکبری فرود

استاد تمام – رشته مهندسی برق قدرت