بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_023

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

با توجه به محیط رقابتی دنیای امروز، مزیت رقابتی و عوامل اثرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت است، از این رو سازمانها در پی کسب روشی های برای ایجاد یا افزایش مزیت رقابتی خود هستند تا بتوانند بقای خود را حفظ نمایند. مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها, منابع انسانی است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان, موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند. تحقیقات زیادی در رابطه با مزیت رقابتی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. ما نیز در این تحقیق به بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی پرداخته ایم و با مطالعه و استناد به تحقیقات پیشین تعهد سازمانی و مزیت رقابتی و رابطه ی آنها را به دقت مورد بررسی قراردادیم و مدل مفهومی بیان کردیم و سعی نمودیم تا ارتباط مستقیم و غیرمستقیم این دو متغییر را از ابعاد مختلف نشان دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا میتوانیم با ایجاد تعهدسازمانی در کارکنان مزیت رقابتی ایجاد کنیم یا خیر؟

Authors

فاطمه فرخ روز

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی