بررسی عوامل بوجود آورنده ی حاشیه نشینی در ایران ، ویژگیها و پیامدهای آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 231

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES05_023

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در شکل گیری پدیده نامطلوب حاشیه نشینی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران عوامل مختلفی دخیل بوده اند عواملی چون رشد جمعیت ، مهاجرت ، مسائل اقتصادی ، چارچوب های قانونی و غیره. متناسب با این عوامل پدیده حاشیه نشینی در داخل و خارج شهر های بزرگ و حتی شهر های متوسط کشور های در حال توسعه ، در حال رشد است و حتی در بعضی از این جوامع رشد جمعیت در مناطق حاشیه نشین بیشتر از رشد جمعیت در شهر اصلی است. این پدیده یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضاهای عمومی ، ترس یا احساس نا امنی، نا امنی مکان ها و فضاهای عمومی است و نشاط وسلامتی را در زندگی روزمره مختل می کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید امروزه با توجه به گستردگی شهر نشینی و رواج حاشیه نشینی در شهر ها مطالعه این موضوع ، عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت احساس بالندگی اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهر ها ضرورت یافته است.

Keywords:

آسیب اجتماعی , حاشیه نشینی , توسعه شهری , نظریه های حاشیه نشینی

Authors

سمیرا سیاسر

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

اسلم پاهنگ

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

مهدی سیاسر

فارغ التحصیل کارشناسی تاریخ دانشگاه پیام نور زابل

سمیه سیاسر

فارغ التحصیل کارشناسی تاریخ دانشگاه پیام نور زابل