تحلیل تنش پروفیلهای چرخ منوبلوک مبتنی بر روش اجزاء محدود

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_231

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در این مقاله، پروفیل چرخهای فولادی نو و سایش یافته مد نظر قرارگرفته و تاثیر سایش بر میزان تنش وارد بر چرخ مورد تحلیل قرار گرفته است. چرخ نو با پروفیل استاندارد S۱۰۰۲ انتخاب گردیده و پس از طی مسیر در محور ریلی جنوب ایران (دارای قوسهای تند)، فلنج چرخ به شدت سایش یافته و در هر مرحله پروفیل جدید استخراج گردیده است. با بکارگیری روش اجزاء محدود به تحلیل تنش های پروفیل چرخ پرداخته شده و از نرم افزار SolidWorks۲۰۱۱ جهت طراحی سه بعدی و مدلسازی پروفیل های چرخ-ریل استفاده شده است. مدل چرخ سایش یافته و ریل ابتدا تحت بار گذاری ثابت بر اساس وزن استاتیکی واگنها در حالت حرکت مستقیم (مانند روش هرتز) و سپس قوس دار در نظر گرفته میشود. با توجه به اثرات دینامیکی گذر از قوس و گذر گاه ها بار بیشتری نسبت به وزن استاتیکی واگن به چرخ وارد می شود. نتایج نشان می دهد با سایش چرخ، تنش تغییر می یابد. نتایج حاصل از تعیین تنش تماسی حاکی ازاختلاف بین مقادیر حاصل از تئوریهای ساده تحلیلی مثل تئوری هرتز و مقادیر به دست آمده دقیقتر از از روش اجزاء محدود است. بنابر نتایج حاصل از تحلیل المان محدود، محدوده کمینه میزان تنش بدست آمده و چرخ در این محدوده باحداکثر پیمایش، کمترین میزان ساییدگی را دارد.

Authors

سید میعاد صالحی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

غلامحسین فرهی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

سعید سهرابپور

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران