تحلیل مودال پره توربین بخار و تاثیر شکست اتصال جوش سیم های مستهلک کننده در ارتعاشات

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_541

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در این پژوهش به بررسی ارتعاشات پره های ردیف آخر توربین نیروگاه رامین اهواز پرداخته می شود. جهت صحه گذاری، ابتدا در یک حالت خاص، تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Ansys و شرایط تست تجربی انجام گردیده و پس از اطمینان از وجود تطابق بین نتایج تحلیل اجزاء محدود و نتایج تجربی، تحلیل مطابق شرایط کاری توربین بخار انجام گردیده و در نهایت نمودار کمبپل رسم گردیده است. با توجه به مدل سازی صورت گرفته و همچنین محاسبه فرکانس تحریک در شرایط توربین بخار و رسم نمودار کمبپل، مشخص شد هیچگونه مشکل رزونانسی در پره به وجود نیامده است. نتایج تحلیل استاتیکی نشان می دهد که بیشترین تنش در اتصال جوش سیم مستهلک کننده رخ می دهد. با حذف اتصال جوش و رسم دیاگرام کمبپل مشخص شد مقدار و شکل مود فرکانس های طبیعی هفتم و هشتم با هارمونیک سوم مشابه هستند و حالت تشدید به وجود آمده است.

Keywords:

تست مودال- سیم مستهلک کننده- پره ی توربین- تشدید- نمودار کمبپل

Authors

مهدی فتحی

کارشناس ارشد، گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

شاپور مرادی

دانشیار، گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز