مدل سازی فرآیید ماشین کاری تخلیه الکتریکی در حالت تک جرقه به روش اجزای محدود

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_588

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در تحقیق حاضر، یک مدل متقارن محوری دوبعدی توزیع دما، برای فرآیند ماشین کاری تخلیه ی الکتریکی در حالت تک جرقه توسط روش المان محدود ارائه شده است. هدف از انجام این شبیه سازی تخمین مقدار نرخ براده برداری، شکل هندسی و ابعاد حفره (عمق و شعاع حفره) ناشی از اعمال شار حرارتی در طی فرآیند بوده است. جنس قطعه کار فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI ۳۰۴ با کلیه ی خواص ترموفیزیکی وابسته به دما در نظر گرفته شده است. همچنین از رابطه ی ریاضی انبساط کانال پلاسما برحسب جریان تخلیه و روشنی پالس استفاده شده که خود باعث دقت بیشتر نتایج مدل سازی نسبت به سایر مدل های ارائه شده در مراجع مختلف و نیز خطای کمتر نسبت به نتایج تجربی شده است. از مقایسه ی دست آوردهای حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مشخص گردید که مدل سازی انجام گرفته در این تحقیق، تقریب بسیار خوبی برای شکل حفره و مقدار نرخ براده برداری ارائه می دهد و از دقت بیشتری نسبت به سایر مدل های قبلی برخوردار است.

Keywords:

ماشینکاری تخلیه ی الکتریکی(EDM) , روش المان محدود(FEM) , شعاع جرقه , تولد و مرگ المان

Authors

علی حاجی صادقیان

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران

سعید عصارزاده

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران

مجید قریشی

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران