تخمین تجربی حد دوام پیچ M۱۲ کلاس ۸/۸ مطابق استاندارد ایزو ۳۸۰۰

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_619

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

اتصالات پیچی نقش مهمی در صنعت به ویژه صنایع فضائی ایفا می کنند. روشن است که محاسبه ی عمر خستگی پیچ برای کاربردهای مهندسی امری ضروری است. در پژوهش حاضر پیچ M۱۲ کلاس ۸/۸ دارای پیش بار ۱۹۰ Mpa بر اساس استاندارد ایزو ۳۸۰۰ مورد آزمایش قرار گرفت. حد دوام این پیچ در دمای اتاق محاسبه شد و محل شکست مورد بررسی قرار گرفت. مجموعا ۱۷ نمونه آزمایش شد و نمودار S-N برای آن ها رسم گردید. مدلسازی آزمایش به کمک نرم افزار آباکوس انجام شده است و به کمک تئوری های مختلف تنش چند محوره عمر نقاط روی مسیری که از ریشه ی اولین دندانه ی درگیر پیچ و مهره شروع شده و به سمت محور پیچ حرکت می کند، محاسبه گردید.

Authors

امیررضا شاهانی

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ایمان شاکری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حامد معیری کاشانی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی