شبیه سازی، تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتی فوم Al-۱۲%Si/۱۰% wt SiC به روش همانندسازی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_836

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

ترکیب مواد و روش ساخت فوم ها، بسیاری از خواص نهایی محصول را تعیین می کند. در این مقاله شبیه سازی تولید اسفنج فلزی از آلیاژ A۳۵۶ به روش همانندسازی با نرم افزار پروکست انجام شد. سپس فوم کامپوزیتی سلول باز A۳۵۶-SiC توسط روش همانندسازی با ریخته گری گردابی(Vortex method) آماده شد. رفتار سختی و استحکام کششی فوم آلیاژ آلومینیوم A۳۵۶ و درصد تخلخل دیواره های سلول با افزایش SiC در مقادیر و سایز ذرات مختلف بررسی شد. جهت تعیین مکانیزم تغییر رفتار استحکام کششی و سختی با افزایش SiC نمونه ها تحت آنالیز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و محاسبه ی درصد تخلخل با روش ارشمیدس قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نیروی جاذبه گرانشی برای پر کردن کامل قالب توسط مذاب کفایت می کند. نتایج آزمون های مکانیکی نشان داد که با افزایش SiC به زمینه فوم A۳۵۶ می توان به استحکام کششی تا ۳۳۶۹۲.۳N/cm۲ و افزایش سختی تا ۵۲HB دست یافت.

Authors

داریوش عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه ملایر

آزیتا شیردست

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه ملایر

امیر ملکی

کارشناس مهندسی مواد، آموزشکده فنی یک یزد

منا مومنی

کارشناس مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

وحید سودمندی

عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد