تهیه نقشه تصویری با استفاده ازتصویر ماهواره ای آیکونوس و DEM ( مطالعه موردی ششتمد استان خراسان رضوی )

Publish place: Geomatics 1386
Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,232

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEO86_183

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1385

Abstract:

تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالای ژئورفرنس ٢ شده برای بدست آوردن اطلاعات توپوگرافیک، ناوبری و شبیه سازی مطالعات زیست محیطی گوناگون می تواند استفاده شود . مطالعه حاضر بر روی ششتمد استان خراسان رضوی صورت گرفته است . هدف اصلی از این کار ترمیم جزء به جزء یک تصویر Geo آیکونوس pan-sharpened با قدرت تفکیک یک متری بود . به منظور ترمیم جزء به جزء ٣ ، یک مدل رقومی ارتفاعی ٤ با اندازه سلولی ۲ متر و دقت RMS 0/96متری استفاده شد . همچنین ۴۴ نقطه کنترل زمینی که با روش تناظر یابی بین نقشه و تصویر بدست آمده بود، انتخاب شد . یک تبدیل فضایی شیء به پیکسل ٥ با استفاده از نقاط کنترل زمینی به کمک ۲ مدل مختلف محاسبه شد، ( تابع رشنال ٦ و توابع نگاشت چند جمله ای ). این تبدیلات به منظور ترمیم جزء به جزء مورد استفاده قرار گرفت و دقت نقشه تصویری با استفاده از نقاط کنترل زمینی ٧ و نقاط چک ٨ ارزیابی شد . پردازش نهایی ٩ به منظور بهبود رادیومتریک نقشه تصویری استفاده شد . نقشه تصویری و DEM به عنوان ابزار پایه ای برای نگاشت پایه بعدی و شبیه سازی بکارگرفته شد .

Authors

وحید اکبری

گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

رضا شمس

گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

جلال امینی

گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران