بررسی اثربخشی آموزش هیجان مدار مبتنی بر رویکرد (HMT-LMG) بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان دانش آموزان دختر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCPC-12-1_003

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار مبتنی بر رویکرد «محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن» بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان انجام گرفت.روش: روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر ۱۷-۱۴ ساله نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ (۱۲۰۱۸ نفر) بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، هشت آموزشگاه مقطع متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد دانش آموزان این آموزشگاه ها (۱۴۲۵) نفر بودند. از پرسشنامه مقیاس نگرش به فرزند، نسخه ی مادر (CAMS) به عنوان آزمون غربالگری و با هدف شناسایی تعارضات والد-فرزندی استفاده شد. سپس از بین دانش آموزان داوطلب تعداد ۳۰ دانش آموز همراه با مادر انتخاب شده و به صورت گزینش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۵ زوج مادر-دختر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها همچنین از دو پرسشنامه ی تاکتیک های تعارض موری اشتراوس (CP) فرم تعارض با والدین و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومئر (۲۰۰۴) به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های مذکور را تکمیل و سپس گروه آزمایش به مدت پنج جلسه در جلسات آموزشی رویکرد هیجان مدار مبتنی بر مدل «محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن» آیکین و آیکین (۲۰۱۷) قرار گرفتند. سپس هر دو گروه پرسشنامه های پژوهش را به عنوان پس آزمون تکمیل و در نهایت، داده ها با تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-۲۱ تجزیه وتحلیل شد.یافته­ ها: یافته ها نشان داد که اثر زمان، گروه و تعامل زمان در گروه آزمایش برای مولفه های حل تعارض و رویکردهای تنظیم هیجان معنادار بوده است.

Authors

راضیه حافظ شعرباف

دانشجوی دکتری، گروه مشاوره و روان شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فاطمه علی دوستی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aikin, N. T., & Aikin, P. A. (۲۰۱۷). The hold me ...
 • Aikin, N. T., & Aikin, P. A. (۲۰۱۸). Hold Me Tight/Let ...
 • Asnaani, A., Tyler, J., McCann, J., Brown, L., & Zang, ...
 • Baltes, P. B., & Schaie, K. W. (۲۰۱۳). Life-span developmental ...
 • Beasley, C. C., & Ager, R. (۲۰۱۹). Emotionally focused couples ...
 • Bagiyan Kolemarz, M. J., Karami,. Momeni, Kh., Elahi, A. (۲۰۱۹). ...
 • Bountress, K. E., Gilmore, A. K., Metzger, I. W., Aggen, ...
 • Defayette, A. B., Whitmyre, E. D., López Jr, R., Brown, ...
 • Denault, A.-S., & Déry, M. (۲۰۱۵). Participation in organized activities ...
 • Diedrich, A., Hofmann, S. G., Cuijpers, P., & Berking, M. ...
 • Greenberg, L. S. (۲۰۱۵). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work ...
 • Harris, L., Chelminski, I., Dalrymple, K., Morgan, T., & Zimmerman, ...
 • Johnson, S. (۲۰۰۸). Hold me tight: Seven conversations for a ...
 • Johnson, S., & Sanderfer, K. (۲۰۱۶). Created for connection: The" ...
 • Kaufman, E. A., Xia, M., Fosco, G., Yaptangco, M., Skidmore, ...
 • Kennedy, N. (۲۰۱۷). Conversations for connection: An outcome assessment of ...
 • Koren, R., Woolley, S. R., Danis, I., & Török, S. ...
 • Mastrotheodoros, S., Van der Graaff, J., Deković, M., Meeus, W. ...
 • Mohades, N., Khanjani, Z., & Aqdasi, A. N. (۲۰۲۰). The ...
 • Müller, T., & Bonnaire, C. (۲۰۲۱). Intrapersonal and interpersonal emotion ...
 • Nancy, A., & Paul, A. (۲۰۱۹). Hold Me Tight/Let Me ...
 • Raschle, N. M., Fehlbaum, L. V., Menks, W. M., Martinelli, ...
 • Rey, G., Piguet, C., Benders, A., Favre, S., Eickhoff, S. ...
 • Sanders, M. R., Turner, K. M., & Metzler, C. W. ...
 • Sauer, C., Sheppes, G., Lackner, H. K., Arens, E. A., ...
 • Velotti, P., Rogier, G., & Sarlo, A. (۲۰۱۹). Pathological narcissism ...
 • Wilhelmsen-L., A., Aardal, H., Hjelmseth, V., Fyhn, K. H., & ...
 • Wolff, J. C., Thomas, S. A., Hood, E., Bettis, A. ...
 • نمایش کامل مراجع