مدلی برای اندازه گیری و تحلیلی بهره وری پروژه ها با استفاده از رویکرد شاخصها وتکنیک AHP

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

لازمه اصلاح و بهبود بهره وری، انداره گیری و ارزیابی آن است. به کمک ارزیابی، چگونگی استفاده از منابع سنجیده می شود و روشهای بهبود بهره وری کشف می گردد روشهای متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری در سطح موسسه توسط اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و حسابداران ارائه شده است و همچنین محک زنی، تجزیه به عناصر و مقایسه مقادیر،واقعی، برنامه ریزی شده از رویکرد های هستند که برای تحلیل شاخصهای بهره وری بکار می روند. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد شاخصها تکنیک AHP و مقایسه مقادیر واقعی و برنامه ریزی شده، بهره وری پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گیری ، تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش، یک متال موردی جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است.