کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه انقلاب کارآفرینانه در تغییر و تحولات جهانی مفهوم کار آفرینی و ویژگیهای کارآفرینان از دیدگاه صاحبنظران و همچنین مزیت هایی که کارآفرینی برای جوامع ایجاد می نماید، مورد بررسی قرار گیرد و سپس نقش مدیریت کارآفرینانه در ایجاد سازمان کارآفربن با توجه به صلاحیتها و مهارتهایی که مدیران باید در سازمانهای امروزی دارا باشند مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دیگر این مفاله با ارائه مدلی از عوامل تعیین کننده محیطی به بررسی ابعاد محیطی کارآفرینی پرداخته ایم و در پایان نیز با توجه به اهمیت فرهنگ در ایجاد وتوسعه کارآفرینی، تاثیرات فرهنگ بر کارآفرینی مورد تحلیل قرار گرفته است.