CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها

عنوان مقاله: واکاوی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها
شناسه ملی مقاله: JR_JOMC-15-2_010
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمد رکنی جو - کارشناس ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
سید محمدباقر جعفری - استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
حمیدرضا یزدانی - استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
سید مهدی الوانی - استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
از آنجا که دانشگاه­ها در صدر سازمان­های تولیدکننده دانش می­باشند، انتظار می­رود برای کسب مزیت رقابتی در مدیریت دانش و استقرار سیستم­های مربوط به آن پیش قدم باشند. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه موانع پیاده­سازی مدیریت دانش در دانشگاه­های منتخب استان قم است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه به بررسی و شناسایی موانع پیاده­سازی مدیریت دانش در جامعه هدف پرداخته است. حجم نمونه تحقیق ۲۶۱ نفر بود که از میان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه­ها به روش نمونه­گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج تجزیه وتحلیل داده­ها با به کارگیری آزمون تی تک نمونه نشان داد ساختار سازمانی و زیرساخت فناوری اطلاعات موانع پیاده سازی مدیریت دانش محسوب نمی شوند، اما منابع انسانی و عوامل مدیریتی مانع پیاده­سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه­ها هستند. در پایان، با توجه به نتایج پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود و رفع موانع پیاده سازی مدیریت دانش مطرح شد.

کلمات کلیدی:
دانش, زیرساخت فناوری اطلاعات, ساختار سازمانی, عوامل مدیریتی, مدیریت دانش, منابع انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1551202/