بررسی اثرات شوک پیچیدگی اقتصادی و ریسک‎های سیاسی، اقتصادی، مالی بر شکاف درآمدی؛ کاربرد مدل PVAR

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 46 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-12-45_001

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس انداز، میزان سرمایه گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متاثر می کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رای دهندگان محسوب میگردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است و برای این منظور از داده های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۰۰ و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR)  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تاثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تاثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می دهد

Keywords:

Economic Complexity , Income Distribution , Scientific Productivity , Middle and High-Income Countries , Panel VAR , پیچیدگی اقتصادی , توزیع درآمد , بهره وری علمی , کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا , روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR)

Authors

حمید سپهردوست

Bou-Ali Sina University

محسن تارتار

Bou-Ali Sina University

علی اکبر قلی زاده

Bou-Ali Sina University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdi Sayed Kolaei, M., Tehranchian, A.M., and Kheradmand, R. (۲۰۱۹). ...
 • Adam, A. Garas, A. Katsaiti, M.S. and Lapatinas, A. (۲۰۲۱). ...
 • Ahmadzadeh, K., Fiqh Majidi, A., and Zaruni, Z. (۲۰۱۷). The ...
 • Baloch, M. A., Danish, Khan, S. U.-D., and Ulucak, Z. ...
 • Baltagi, B. (۲۰۰۸). Econometric analysis of panel data. John Wiley ...
 • Bartels, L.M. (۲۰۰۹). Unequal Democracy: The Political Economy of the ...
 • Bassey Okon, E. and Felix Awara, E. (۲۰۱۸). “Institutional Quality ...
 • Beck, T. Levine, R. and Loayza, N. (۲۰۰۰). Finance and ...
 • Bennett, D. L. and Nikolaev, B. (۲۰۱۷). On the ambiguous ...
 • Berg, A. Ostry, J.D. Tsangarides, C.G. et al. (۲۰۱۸). Redistribution, ...
 • Buhari, D. Lorente, D.B. and Nasir, A.N. (۲۰۲۰). European commitment ...
 • Canova, F. and Ciccarelli, M. (۲۰۱۳). Panel Vector Autoregressive Models: ...
 • Chiu, Y. B. and Lee, C. C. (۲۰۱۹). Financial development, ...
 • Chiu, Y. B., and Lee, C. C. (۲۰۲۰). Effects of ...
 • Chu, L. K. and Hoang, D. P. (۲۰۲۰). How does ...
 • Conani, N., Pourgravandi, M., and Gravand, T. (۲۰۱۳), The Impact ...
 • Dizji, M., and Ahangari Gargari, M. (۲۰۱۵). The impact of ...
 • Easterly, W. (۲۰۰۷). Inequality does cause underdevelopment: Insights from a ...
 • Ehigiamusoe, K.U., Majeed, M.T., and Dogan, E. (۲۰۲۲). The nexus ...
 • Goli, Y., Mahmoudian, Y., teiterej, A., and Goli, Y. (۲۰۱۸). ...
 • Haji Nowruz, S., and Moradi, N. (۲۰۲۰). Economics in Simple ...
 • Hartmann, D. Jara-Figueroa, C. Guevara, M. Simoes, A. and Hidalgo, ...
 • Hausmann, R. Hidalgo, C.A. Bustos, S. Coscia, M. Simoes, A. ...
 • Hausmann, R. Hwang, J. and Rodrik, D. (۲۰۰۷). What you ...
 • Helpman, E. Itskhoki, O. and Redding, S. (۲۰۱۰). Inequality and ...
 • Heydari, H., Abu Nouri, I., Jafari Samimi, A., and Nademi, ...
 • Hidalgo, C. A. Klinger, B. Barabási, A. L. and Hausmann, ...
 • Hirschman, A. O. (۱۹۴۵). National Power and the structure of ...
 • Hodgson, G. M. (۲۰۰۳). Capitalism, complexity, and inequality. Journal of ...
 • Hsiao, C. (۲۰۱۴). Analysis of panel data. Cambridge University Press ...
 • https://civilica.com/doc/۱۲۷۴۰۷۶ (in Persian)Huarng, F. Le Caous, E. (۲۰۱۹). Economic Complexity, ...
 • Islam, M. R. and McGillivray, M. (۲۰۱۹). Wealth inequality, governance, ...
 • Jalaei, S.A., and Gorgini, M. (۲۰۲۰). Investigating the effect of ...
 • Kabaklarli, E. Duran, M. S. and ÜçLER, Y. T (۲۰۱۸). ...
 • Keneck-Massil, J. Nomo-Beyala, C. and Owoundi, F. (۲۰۲۱). The corruption ...
 • Khan S., Yahong W., and Zeeshan A. (۲۰۲۲). Impact of ...
 • Kuznets, S. (۱۹۵۵). Economic growth and income inequality. The American ...
 • Lal khezri, H., Jafari Samimi, A. (۲۰۲۰). The Asymmetric Impact ...
 • Lee, C. C., and Lee, C. C. (۲۰۱۸). The impact ...
 • Lee, C.C. and Wang, E.Z. (۲۰۲۰). Economic Complexity and Income ...
 • Lee, K. K., and Vu, T. V. (۲۰۱۹). Economic complexity, ...
 • Lin, F. and Fu, D. (۲۰۱۶). Trade, institution quality, and ...
 • Love, I. and L. Zicchino (۲۰۰۶). Financial development and dynamic ...
 • Luo, C., Li, S., and Sicular, T. (۲۰۲۰). The long-term ...
 • Masoumeh Nejad, A., Mohtashami Barzadaran, G., and Yaqubi Avalriyabi, M. ...
 • Mealy, P. and Teytelboym, A. (۲۰۲۰). Economic complexity and the ...
 • Mealy, P. Farmer, J.D. Teytelboym, A. (۲۰۱۹). Interpreting economic complexity. ...
 • Mehrara, M., and Isfahani, P. (۲۰۱۵). Investigating the relationship between ...
 • Milanovic, B. (۲۰۱۲). Global income inequality by the numbers: in ...
 • Milanovic, B. (۲۰۱۳). Global Income Inequality in Numbers: In History ...
 • Motameni, M., Zobairi, H., and Shirazi, M. (۲۰۲۰). The effect ...
 • Oveyssi, M., Homayounifar, M., Mostafavi, S.M., and Najimidani, A.A. (۲۰۲۱). ...
 • Persson, T. and Tabellini, G. (۱۹۹۴). Is inequality harmful to ...
 • Raza, S. A. Shahbaz, M. and Paramati, S. R. (۲۰۱۷). ...
 • Rezagholizadeh, M., and Rajabpour, H. (۲۰۲۰). Financial stress, political risk ...
 • Rosenstein-Rodan, P. N. (۱۹۴۳). Problems of industrialization of eastern and ...
 • Sahab Khodamradi, M., Yousefi, P., and Behnia, A. (۲۰۲۱). Investigating ...
 • Sangsari, S., Yousefi, M. Q., and Amadeh, H. (۲۰۱۹). The ...
 • Seydai, S., Bahari, J., and Zarei, A. (۲۰۱۱). A Survey ...
 • Shahmoradi, B., Samandar A., and Ashtardi, M. (۲۰۲۱). Identifying the ...
 • Solaymani Maqam, Y., Nademi, Y., and Chegni, M. (۲۰۲۰). The ...
 • Talebloo, R., Faridzad, A., and Sheikhihabil, H. (۲۰۱۷). The effect ...
 • Vu, T. V. (۲۰۱۹). Does institutional quality foster economic complexity? ...
 • Vu, T. V. (۲۰۲۰). Economic complexity and health outcomes: A ...
 • Vu, T. V. (۲۰۲۰). Statehood experience and income inequality: A ...
 • Zarouki, S., Yadolahi Otaqsara, M., and Yousefi Barfroshi, A. (۲۰۲۰). ...
 • نمایش کامل مراجع