نقش و جایگاه دهیاری در سیستم مدیریت روستایی کشور با مداقه در رویکردهای حکمروایی روستایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLSJSR01_058

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

مدیریت روستایی که خود مشتمل بر مسئولین مختلف از شهرستان تا دهیار و شورای اسلامی روستایی می باشد باید در راستای توسعه پایدار روستا گام بردارد و در این زمینه باید از شاخص های حکمروایی خوب بهره بگیرد و زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم در توسعه روستا شده و در این زمینه حس مسئولیت پذیری را در آن ها تقویت نمای. همچنین مدیریت باید پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات و کارکردهای مختلف در روستای باشد و زمینه ساز کار آیی و اثربخشی فعالیت های مختلف گردد. حکمروایی خوب در مدیریت روستایی موجب زمینه مناسب برای نمود مناسب توسعه پایدار روستا ایجاد می نماید و مبنای مطلوب در روند توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سرزمینی و مدیریت نوین روستایی کشور می باشد. بدون شک برقراری حکمروایی خوب در روستاها زمینه توسعه روستایی فراهم گردیده و با توجه به توسعه روستایی توسعه منطقه ای و کشوری نیز صورت می گیرد. مردم سالاری و حکم روایی خوب باعث می شود که مردم به مسئولان اعتماد نموده و برنامه های تدوین شده را تحمیل شده به خود ندانسته و در این زمینه ها مشارکت می کنند. با توجه به اهمیت موضوع در این راستا در این پژوهش قصد داریم به نقش و جایگاه دهیاری در سیستم مدیریت روستایی کشور با مداقه در رویکردهای حکمروایی روستایی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی بوده و با استفاده از فیش برداری و روش کتابخانه ای به بررسی موضوع می پردازیم.

Authors

صباح کاکایی

کارشناسی ارشد رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی