جنگ بیولوژیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

This Paper With 47 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BWNDCS01_058

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

جنگ زیستی، بیولوژیک یا میکروبی به انگلیسی: (Biological warfare) به مفهوم استفاده ی هدف مند از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها، قارچ ها، حشرات و انگل ها یا فرآورده های آن ها مانند توکسین ها به منظور کشتن یا ناتوان کردن انسان ها، جانوران یا گیاهان است. تا کنون حدود ۱۲۰۰ عامل زیستی که بالقوه می توانند به عنوان جنگ افزار زیستی استفاده شوند مورد مطالعه قرار گرفته اند. بسیاری از آن ها در محیط زیست طبیعی که آب، خاک و جانوران حضور دارند به فراوانی یافت می شوند. دامنه عوارض این عوامل از آلرژی های خفیف تا مرگ را فرا می گیرد. دستکاری ژنتیکی می تواند میزان کشندگی یا ناتوان سازی این عوامل را بیشتر و درمان آن ها را سخت تر و پیشگیری از آن ها را غیرممکن سازد.کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی مصوب سال ۱۹۷۲ هر گونه تولید و انبار جنگ افزارهای بیولوژیک را ممنوع کرده و ۱۷۱ کشور تا فوریه سال ۲۰۱۵ این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده اند. استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیک بر اساس معاهدات حقوق بین الملل بشردوستانه، ممنوع بوده و استفاده از این گونه جنگ افزارها از مصادیق جنایت جنگی به شمار می آید. ما در این مقاله به بررسی این موضوع به طوردقیق می پردازیم.

Authors

مهرداد برون

محقق ۳۹ساله دارای لیسانس فناوری اطلاعات ازدانشگاه جامع لوله سازی اهواز محل کاراهواز