بررسی مسوولیت کارفرما در حوادث ناشی از کاردر نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMHSE07_008

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

طبق قانون کار، کارفرما باید تدابیر و احتیاط های لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در محل کارهای به عمل آورد و ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت کند.اگر به این تکالیف عمل کرده باشد و حادثه ای رخ دهد و کارگری زخمی شود، کارفرما مسوولیت کیفری ندارد و مجرم نخواهد بود. اما در غیر این صورت (یعنی در صورت کوتاهی در رعایت احتیاط و ضوابط فنی و بهداشتی و جوانب ایمنی ) علاوه بر این که باید همه خسارتهای کارگر مصدوم را بپردازد از جهت کیفری هم مجرم است و به مجازات محکوم می شود.

Authors

سعید طاهری کوهبنانی

مدیر HSE معادن و صنایع معدنی شرکتهای گروه ایبکو