ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه گیری کووید ۱۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_327

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

در دوران همه گیری کووید ۱۹ سطح انگیزش شغلی و سلامت روانی تحت تاثیر منفی قرار گرفت از طرفی در این دوران آموزش الکترونیکی توسعه یافت لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه گیری کووید ۱۹ در کارکنان دان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، کاربردی و پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. برای انجام این تحقیق از بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشکده های زیرمجموعه، به تعداد ۲۰۱۶ نفر به صورت تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان ۳۲۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه و پس از کسب مجوزهای لازم پرسشنامه های محقق ساخته انگیزش شغلی و آموزش الکترونیکی و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (۱۹۷۲) بین افراد نمونه توزیع شد و جمع آوری شد. در نهایت از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLs جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی تاثیر معناداری دارد. نتایح تایید کننده تاثیر آموزش الکترونیکی بر سلامت روان و انگیزش شغلی کارکنان می باشد بنابراین پیشنهاد می شود مسولین جهت بهبود عملکرد و سرزندگی کارکنان به آموزش الکترونیکی توجه داشته و راهکارهایی جهت بالا بردن سطح سلامت روان و انگیزش شغلی بین کارکنان بیاندیشند.

Authors

مجتبی رضایی راد

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

ندا اسماعیلی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر

علیرضا مزیدی

گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

فاطمه همتی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

فهیمه السادات صاحبی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.