بررسی و تحلیل چگونگی بازنمایی مقوله هویت در مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی؛ بر اساس نظریه ون لیوون (۲۰۰۸)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_376

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

یکی از مسائلی که در کتب آموزش زبان فارسی به آن پرداخته می شود، بازنمایی هویت است. دانش آموز با مجموعه ای از عبارات و جمله ها ارتباط برقرار می کند که در لایه های زیرین، بازتاب دهنده کیفیت هویت جمعی افراد جامعه است. هویت در ارتباط میان «ما» های مختلف شکل می گیرد و در تعامل با «خود» و «دیگری» قرار دارد. مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای تدوین شده است. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی است. برای تحلیل هویت در این مجموعه از مبانی نظریه تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون (۲۰۰۸) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که هویت های دینی، ملی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بارها در فرآیندی منسجم مورد توجه قرار گرفته اند. طبق الگوی ون لیوون، مقوله هویت با روش های پس زمینه سازی، فعال نمایی، تشخص بخشی (نام دهی) و نوع ارجاعی بازنمایی شده و معناهای متنوعی از هویت به واسطه کاربست مولفه های یادشده، بازنمایی گردیده است.

Keywords:

هویت , کتابهای آموزش فارسی به فارسی , تحلیل گفتمان انتقادی , ون لیوون

Authors

علی علیزاده

دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

گراناز نادرنژاد

دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

محمدهادی فلاحی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.