نقش و جایگاه آموزش فلسفه ورزی در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_059

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

هدف از انجام این مقاله نقش و جایگاه آموزش فلسفه ورزی در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش در آمده است. در ابتدا مفهوم آموزش فلسفه ورزی، مولفه های فلسفه ورزی، ابعاد فلسفه ورزی (ذهن فلسفی)،فلسفه ورزی در دانش آموزان مورد بحث قرار گرفت. فلسفه ورزی به معنای توانایی ذهن، شیوه تفکر، محصول طرز فکر و یا تصویر ذهنی بیان شده است. به عبارت کامل تر، ذهنیت فلسفی نیرویی است که دارای تمرکز فکر، حساسیت در مقابل ادراک و پیوند بین آنها، جهت فهم حقایق است. توانایی ها و آمادگی فرد جهت ارزش گذاری و قضاوت صحیح و عادت به تفکر خلاق، ذهنیت فلسفی خوانده می شود. ذهنیت فلسفی ابزاری است برای کمک به افراد در تفکر صحیح و داشتن قضاوت های دقیق. هدف اصلی فلسفه ورزی، پی بردن تفکر برای دانستن چیزی درباره چگونگی کارکرد ذهن است، که به عنوان یک دستگاه پردازشگر اطلاعات به آن نیاز داریم. برای طراحی ابزارهای تفکر فهم، چگونگی کارکرد مغز بسیار مهم است، در غیر این صورت ما محدود به توصیف آنچه روی خواهد داد خواهیم بود و پس از آن درصدد استفاده از این توصیف به منزله ابزار بر می آییم. بنابراین، با توجه به مطالب ارائه شدهنقش و جایگاه آموزش فلسفه ورزی در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی داشته باشد که در این مقاله به بررسی ابعاد آن پرداختیم.

Keywords:

فلسفه ورزی , دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

Authors

فرخنده آصفی

انشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

رضا فراشبندی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران