نقش و جایگاه کاربرد تکنولوژی بر آموزش و یادگیری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_164

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

Abstract:

کاربرد فناوری های جدید اطلاعاتی و تغییراتی سریع آن، موجب بروز تحولات بسیار در کلیه جنبه های یادگیری و آموزش شده است. شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت چهره آموزش سنتی و تعامل میان معلم و شاگرد را در تمام سطوح آن از پیش دبستانی تا دانشگاهی دگرگون کرده اند. به سبب اهمیت فناوری و ایجاد فرهنگ مناسب برای بهره گیری از آن، آموزش در مورد فناوری های جدید از همان کودکی و در دوران دبستان در برنامه درسی کشورهای پیشرفته گنجانده شده و دانش آموزان از اوایل کودکی با اصطلاحات فناوری و نحوه استفاده از آن آشنا می شوند. نتایج تحقیقات علمی نشان داده که حواس مختلف در یاد گیری نقش یکسانی ندارند. مهمترین دلیل استفاده از تکنولوژی آموزشی، نیز همین است زیرا میتواند چند حس را باهم درگیر وتاثیر گذاری را بیشترکند. تکنولوژی ها و وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند. در این مقاله با محور قرار دادن استفاده از فناوری های جدید با روش توصیفی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن است تا به نقش محوری فناوری بر نظام آموزشی و یادگیری دانش آموزان پرداخته شود. لذا با توجه به تحولات ناشی از بروز پدیده فناوری اطلاعات - ارتباطات و تغییرات نیازهای دانش آموزان، لازم است آموزش و پرورش به توانمند سازی دانش آموزان برای یادگیری مستمر و بازاندیشی درباره مفهوم فرآیند یاد دهی - یادگیری تاکید داشته باشد.

Authors

سیدمحمدحسین موسوی الحسینی

علوم تربیتی، واحد شهید مدنی، پردیس آیت الله طالقانی دانشگاه فرهنگیان،قم ایران