بررسی خواص بتن های بازیافتی ساخته شده از سنگدانه ی آسفالت بازیافتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RACEA-6-20_009

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1401

Abstract:

بتن به عنوان پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز است که تخریب آن بیش ترین حجم حاصله از دپوی مصالح را حاصل می کند. برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی ناشی از دپو و کاهش هزینه های ناشی از حمل و نقل و تخلیه این مصالح، ساخت بتن با مصالح بازیافتی می تواند رویکردی پایدار در مورد بتن های بازیافتی حاصله از دورریزها ارائه دهد. بتن بازیافتی در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و آزمایشات زیادی برای جایگزینی مصالح بتنی بازیافتی یا مصالح بنایی بازیافتی با مصالح طبیعی انجام گرفته است. حال آنکه مصالح آسفالت بازیافتی بیشتر مورد استفاده در اساس و زیراساس راه ها و تهیه ی مخلوط آسفالت گرم بوده و کمتر در بتن مورد توجه قرار گرفته است در حالی که این مصالح بسیار در دسترس بوده و دپوی آن ها همواره مشکلات زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است. این تحقیق به بررسی خواص بتن با سنگدانه ی آسفالت بازیافتی شامل مقاومت فشاری، کششی، خمشی و دوام در برابر چرخه های متوالی یخ و مقایسه ی خواص بتن حاوی سنگ دانه ی آسفالت بازیافتی با سایر انواع بتن های بازیافتی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بتن با سنگدانه ی آسفالت بازیافتی با درصدهای جایگزینی متناسب می تواند به عنوان جایگزینی برای بتن های معمولی در موارد خاص استفاده شود. مقایسه ی نتایج حاصله با سایر انواع بتن های بازیافتی نشان از آن دارد که این نوع بتن خواص مشابهی با آن ها داشته وسنگ دانه ی آسفالت بازیافتی مصالح مناسبی برای جایگزینی سنگ دانه ی طبیعی در بتن می باشد.

Keywords:

بتن بازیافتی , سنگدانه ی آسفالتی , مشخصات مکانیکی , دوام در برابر چرخه یخ و ذوب.

Authors

امیرمسعود علامی

کارشناسی ارشد سازه، پژوهشگر گروه فنی مهندسی پژوهشکده دانشگاه امام علی(ع).

محمد سلطانی

کارشناسی ارشد عمران. پژوهشگر گروه مهندسی پژوهشکده دانشگاه امام علی( ع).