بررسی تاثیر گشت زنی در اینترنت بر عمکرد و بهره وری کارکنان شهرداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_071

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

اگر چه رواج اینترنت مزایای بسیاری را برای جوامع فراهم کرده ،ولی مشکلاتی مثل اتلاف وقت اینترنتی را هم ایجاد کرده است.امروزه در اکثر سازمانها خصوصا سازمانهایی که مشتری محور نیستند و علی الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده ای به نام سایبرلوفیگ(گشت زنی اینترنتی) موج میزند. در این پژوهش کارکنان شهرداری تهران بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد، بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده است جزیه و تحلیل داده های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.

Authors

آزاده انصاری

کارشناس ، مهندسی منابع طبیعی، گرایش محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی