بررسی و امکان سنجی برگزاری انتخابات الکترونیکی با استفاده از فناوری بلاک چین در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_193

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از ارائه این مقاله بررسی و امکان سنجی برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی بویژه توسط سکوهای غیرمتمرکز است . اخیر شاهد این مسئله بودهایم که شهروندان کشورهای مختلفی اعتقاد داشته اند که در انتخابات مختلف کشورشان بصورت جزیی یا گسترده تقلب روی داده است به همینعلت بسیاری از رای دهندگان نسبت به برگزارکنندگان انتخابات اعتمادشان را از دست داده اند و ترجیح داده اند در انتخابات شرکت نکنند ما درکشور خودمان هم شاهد این مسایل در سطوح مختلفی بوده ایم . در این تحقیق ما راه حل های بلاک چینی را از دیدگاه برگزار کنندگان فرآیندرای گیری متخصصان حوزه فناوری بلاک چین مورد بررسی قرار می دهیم . روش این تحقیق بصورت کیفی مطالعه و مصاحبه میدانی و جمعآوری اطلاعات از متخصصین این حوزه است. نتایج بدست آمده نشان داده علیرغم آمادگی فنی اجرای سکوهای بلاک چینی در کشور در حالحاض با نبودن قانون وهمچنین عدم پذیرش بصورت فرهنگی روبرو هستیم همچنین در حال حاضر فاقد زیر ساخت مناسب برای اجرا هستیمامیدواریم در آینده مشکلات اشاره شده مرتفع شود

Authors

محمدرضا اسفندیاری

دانشجوی دکتری معماری سیستم های کامپیوتری مدرس دپارتمان صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی

امینه مهرآذر

کارشناس ارشد دپارتمان کامپیوتر موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار