ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 233

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_205

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف این پژوهش ، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بر اساس فرمول تحلیل محتوای مک لافلین است . در این مطالعه از روش تحلیل محتوا، بر اساس ماهیت از روش عینی - کمی و از روش »آنتروپی شانون« برای پردازش کلمات دشوار درس ها و مجموع تعداد کلمات دشوار فصل ها، در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی استفاده شده است . پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش ، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی است . یافته های تحقیق نشان داد، متن هایی که بر اساس روش های مک لافلین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کلاسی در سطحی بالاتر از پایه سوم ابتدایی قرار دارند.

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی ، گروه آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل ، ایران

محمد یزدانی

استادیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه پیام نور، اردبیل ، ایران