بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی و ارتباطات درون سازمانی با استفاده از رسانه های اجتماعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 293

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SFMAI03_013

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر بر روی تاثیر رسانه های اجتماعی در مدیریت منابع انسانی تمرکز دارد .در این پژوهش جهت بررسی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن در شرکت ها و سازمان ها از ۸۰ کارمند در شرکت توربوی شاهرود مصاحبه به عمل آمده است .جهت بررسی نقش شبکه های اجتماعی از تحلیل توصیفی بهره گیری شده است .در بعضی بخش های سازمان شبکه های اجتماعی تاثیر مثبت و در بعضی بخش ها تاثیر منفی داشته است . در همکاری بین نیروی انسانی تاثیر مثبتی داشته و ارتباطات را بهبود بخشیده است و اما در برندینگ تاثیری نداشته است . همچنین در آموزش منابع انسانی و استخدام دارای تاثیر کمتر و در بخش پرسه زنی اینترنت در کارکنان،دارای تاثیر منفی بوده و باعث کاهش کارآمدی و اثربخشی کارکنان این سازمان شده ولی باتوجه به افزایش کارایی در کار تیمی و مشارکتی به وسیله ی رسانه ها اجتماعی ، این تاثیر منفی جبران شده است .

Authors

سمیرامیس محمدی آریا

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس کیش

محمدصادق میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس کیش