بررسی اهمیت و جایگاه آموزش عربی درآموزش و پرورش با تاکید برمحتوای کتاب های عربی دوره متوسطه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LCONF07_258

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

زبان عربی زبان بین المللی می باشد که در میان تمامی ملل دارای اهمیت می باشد زیرا با پیشرفت های فرهنگی وتمدن ارتباطی مستقیم دارد و یکی از شش زبان مهم بین المللی شمرده می شود. در کشور ما نیز به این زبان اهمیتفراوانی داده می شود بالخصوص در طرح های آموزشی آمووز و پورور یایگواهی ویواه دارد . در زموان پویش ازپیروزی انقلاب اسلامی فقط در دوره ها و پایه های دوم و سوم راهنمایی و در دوره های متوسطه در رشته ادبیآموز داده می شد. در دوران بعد از پیروزی انقلاب با تالیف کتب مختلف به اهمیت اموزش زبان عربی افزودندزیرا با آموزش بیشتر می توان به معارف اسلامی پی برد و ایرانیان نیز بعد از آمدن اسلام و بعد از قوم عرب اولینکسانی بودند که به اسلام گرویدند و از انجایی که زبان قرآن نیز عربی می باشد پس نمی توان گفت که این ز بانتنها به یک قومیت یا ملت تعلق دارد بنابراین در آموزش و فهم این زبان بسیار باید کوشید. در این مقاله سعی بر آنداریم که به خصوصیات زبان عربی، اهمیت آموزش زبان عربی، جایگاه آن در آموزش و پرورش، نحوه تدریس وبررسی کتاب و محتوای اموزشی وهدف از آموزش زبان عربی بپردازیم. زیرا با توجه به اینکه هدف اموزش زبانعربی در ایران بیشتر رویکرد دینی است باید سعی کرد فرزندان سرزمینمان را بیش از پیش به این زبان علاقمند کردو با روش تدریس صحیح به هدف نهایی رساند. داده های این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی جمع آوری شده اند.

Keywords:

آموزش زبان عربی , آموزش و پرورش , اهداف آموزش زبان عربی

Authors

حسین محمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دبیر مدارس متوسطه اداره آموزش و پرورش عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد