مقایسه میزان تاثیرگذاری آموزش چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در حوادث شیمیایی به دو روش سخنرانی و شبیه سازی بردانش پرستاران بیمارستان منتخب نظامی آجا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCS-9-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1401

Abstract:

مقدمه: با توجه به نقش اساسی پرستاران در مواجهه با حوادث شیمیایی، ارتقاء سطح دانش پرستاران در مواجهه با این رویدادها ضروری است. امروزه اغلب کشورها از سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی به عنوان مدل فرماندهی، نظارت و هماهنگی منابع و نیروی انسانی در بحران ها استفاده می نمایند. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در حوادث شیمیایی به دو روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش پرستاران بیمارستان نظامی شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها: این مقاله حاصل یک مطالعه نیمه تجربی است. ۶۰ نفر از پرستاران در بیمارستان منتخب آجا در این پژوهش شرکت کردند. پرستاران در دو گروه شبیه سازی و سخنرانی به روش تخصیص تصادفی ساده قرار گرفتند. کارگاه آموزشی چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در دو گروه در یک روز اجرا شد. قبل و دو هفته بعد از مداخله، دانش پرستاران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی مستقل و تی زوجی و توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شد. (۰/۰۵ P<). یافته ها: میانگین نمره دانش دو گروه قبل از انجام مداخله تفاوت معناداری نداشتند (۰/۰۵ P>). میانگین نمرات دانش پس از مداخله به صورت معناداری در گروه شبیه سازی بالاتر از گروه سخنرانی بود (۰/۰۰۱ P<). میانگین نمرات دانش قبل و پس از مداخله در هر دو گروه اختلاف معنادار آماری داشت (۰/۰۰۱ P<). نتیجه گیری: با توجه به جدی بودن خطر حوادث شیمیایی و اطلاعات اندک پرستاران در این زمینه آموزش و به کارگیری چارت سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در ارتقاء دانش پرستاران، استفاده از روش آموزشی شبیه سازی موثرتر از روش آموزش سخنرانی در مقابله با حوادث شیمیایی می باشد.

Authors

بهناز جوادی

MSc Student of Emergency Nursing, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran

منیره عبادی

MSc in Nursing, Instructor, Emergency Department, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سید امیرحسین پیشگویی

Ph.D. in Nursing, Associate Professor, Critical Care Nursing Department, Faculty of Nursing, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Frotan A. Iraq chemical war and medical experiences. Tehran.Teimourzadeh Publisher: ...
 • Shohrati M, Evaluation of the joint chemical maneuver of OPCW ...
 • Sharififar S. Assessing the knowledge of Aja Medical Group personnel ...
 • Sharififar S. Assessing the knowledge of Aja Medical Group personnel ...
 • Anbari E, Yarmohammadian MH, Isfahani MN. From investigation of hospital ...
 • Zareiyan A, Sharififar S, Ebadi M. Methods of acquiring insight, ...
 • Kenar L, Karayýlanoğlu T, Gulec M. How would military hospitals ...
 • Jennings-Sanders A. Teaching disaster nursing by utilizing the Jennings disaster ...
 • Anbari E, Yarmohammadian MH, Isfahani MN. From investigation of hospital ...
 • Gorbannejad S. Evaluating knowledge, attitudes and preparedness of nurses in ...
 • Mottaghian Nezhad A, Dadgary F, Farsi Z. The effect of ...
 • Burhan Nejad Z. The effect of education of hospital incident ...
 • Djalali A, Hosseinijenab V, Peyravi M, Nekoei-Moghadam M, Hosseini B, ...
 • Imani E, Hosseini Tashnizi S, Tafrihi M, Alavi A, Jaefari ...
 • Shifflet M, Brown J. The use of instructional simulations to ...
 • Flood LS, Higbie J. A comparative assessment of nursing students’ ...
 • Hamzei-Moghaddam A, Syfaldiny R. Farhad Iranmanesh, Hamid Mahdavy. Visual Evoked ...
 • Fadaei F, Zahedi L, Farahani Z. ۲۰۱۳ edition of the ...
 • Moshtaghe Eshgh Z, Hosseini S M J, Alavi Majd H, ...
 • Rose MA, Larrimore KL. Knowledge and awareness concerning chemical and ...
 • References۱. Abbass F. Iraq chemical war and medical experiences. Tehran. ...
 • Yarmohammadian MH, Nasr-Isfahani M, Anbari E. Assessment of Preparedness and ...
 • Jennings-Sanders A. Teaching disaster nursing by utilizing the Jennings disaster ...
 • Imani E, Hosseini Tashnizi S, Tafrihi M, Alavi A, Jaefari ...
 • Babaei Sari N, Aliyari S, Pishguei A, Jafari A. Decontamination ...
 • Mottaghian Nezhad A, Dadgary F, Farsi Z. The Effect of ...
 • Mottaghian Nezhad A, Dadgary F, Farsi Z. The Effect of ...
 • Geyoushi B, Apte K, Stones, RW. Simulators for intimate examination ...
 • Flood LS, Higbie J. A comparative assessment of nursing students' ...
 • نمایش کامل مراجع