بررسی پارامترهای موثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ENERGY-4-3_004

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در مطالعه حاضر، فرایند واجذب هیدروژن برای استفاده در پیل سوختی در بستر هیدرید فلزی با اندازه صنعتی به همراه سیستم گرمایش ژاکتی شبیه سازی شده است. برای حل عددی مسئله مورد بررسی، از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. برای اعمال ترم های چشمه در معادلات پیوستگی و انرژی، از توابع تعریف شده توسط کاربر(UDF) استفاده شده است. شرط تعادل حرارتی بین هیدروژن و بستر آلیاژ در نظرگرفته شده و جریان هیدروژن از رابطه گاز کامل پیروی می کند. تاثیر دمای آب گرم کننده و ضریب انتقال حرارت جابه جایی روی فرایند واجذب هیدروژن از بستر متخلخل بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که افزایش دمای آب گرم و ضریب انتقال حرارت جابه جایی منجر به کاهش زمان کل واجذب می شود. به طور خاص با افزایش ضریب انتقال حرارت از w.m-۲K-۱۱۰۰۰ به w.m-۲K-۱ ۴۰۰۰ باعث کاهش ۷ درصدی زمان کل واجذب هیدروژن از مخزن می شود، درحالی که افزایش ۱۰ درجه ای آب گرم کننده باعث کاهش ۸ درصدی زمان واجذب می شود.

Authors

حمید حسن زاده افروزی

Babol Noshirvani University of Technology

کوروش صدیقی

Babol Noshirvani University of Technology

موسی فرهادی

Babol Noshirvani University of Technology