بررسی استفاده از فوم فلزی به عنوان توزیع کننده سیال خنک کاری در پیل سوختی غشاء پلیمری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ENERGY-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در این مقاله، به روش عددی جریان سیال خنککننده و انتقال حرارت در صفحات خنککاری پیل سوختی غشاء پلیمری، بررسی شده و عملکرد چهار طرح مختلف میدان جریان خنککننده، براساس دمای ماکزیمم سطح، یکنواختی دما و افت فشار با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهند که میدان جریان متخلخل با ساختار فوم فلزی، مطلوبترین میدان جریان خنککاری به منظور کاهش اختلاف دمای سطح، دمای ماکزیمم و دمای میانگین سطح در بین مدلهای بررسی شده در این مقاله است. از طرفی به دلیل بالا بودن ضریب نفوذپذیری فوم فلزی، افت فشار سیال خنککننده نیز در این مدل نسبتا کم است (۴/۱ کیلو پاسکال در مقایسه با ۷/۱ و ۵/۶ کیلو پاسکال در میدان های مارپیچی). ازاین رو میدان جریان با فوم فلزی، پتانسیل این را دارد که به عنوان توزیع کننده سیال خنککاری برای بهبود عملکرد توده پیل انتخاب شود.

Keywords:

Authors

ابراهیم افشاری

دانشگاه اصفهان

زهرا شریعتی

دانشگاه اصفهان