برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی و جایابی نیروگاه برپایه الگوریتم ژنتیک ارتقا یافته و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ENERGY-3-2_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

این مقاله روشی نوین برای حل مسئله برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ارائه می کند. برنامه ریزی توسعه تولید، یک مسئله بهینه سازی دینامیکی غیرخطی ابعاد بزرگ با رفتار تصادفی و قیود فراوان است. برنامه ریزان سیستم تلاش می کنند با استفاده از روش های مختلف، ضمن پاسخ گویی به قیود و کاهش هزینه، آرایش بهینه تولید در هر سال از دوره مطالعه را مشخص کنند. این مقاله برای حل مسئله برنامه ریزی توسعه تولید از جدول خروج ظرفیت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برخی روش های ابتکاری برای ارتقای عملکرد الگوریتم ژنتیک استفاده کرده است

Keywords:

Generation Expansion Planning (GEP) , Analytical Hierarchy Process , Improved Genetic Algorithm , برنامه ریزی توسعه تولید , الگوریتم ژنتیک , فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Authors

مهرداد عابدی

Amirkabir Univ. of Tech.

گئورگ قره پتیان

Amirkabir Univ. of Tech.